Mäklarens skyldighet att lämna uppgifter om storlek

För ett tag sedan skrev jag om planskisser och avvikelser. Då var jag inne på att mäklare borde gå med lasermätare för att få alla mått rätt. Här kommer resultatet av ytterligare efterforskningar och hur Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beskriver processen och regelverket.

Enligt FMI är säljaren ansvarig för att förmedla korrekta uppgifter om storlek. De skriver också att mäklaren kan

bli skyldig att betala skadestånd om det kommer fram att uppgiften om bostadens storlek var fel och att mäklaren känt till det eller borde ha misstänkt det.

Hade jag varit mäklare, hade jag sett till att dubbelkolla en sådan grej. Däremot säger FMI att mäklaren, enligt praxis, bara lämnar ytterligare uppgifter i två fall:

  1. Då det finns en diskrepans mellan säljarens uppgiter och t ex lantmäteriets dito.
  2. Om det finns någon annan anledning att mistro säljarens uppgifter.

Vi får således leva med osäkra uppgifter. Som vanligt när det kommer till mäklare finns en osäkerhet och ett å-ena-sidan/å-andra-sidan-resonemang. Lita på säljarens uppgifter. Mät inte själv. Är de fel kan mäklare straffas. För säljaren öppnar sig visserligen, om man mäter i efterhand, möjligheten att få pengar tillbaks för inkorrekta area-mått.

En utväg syns dock. FMI skriver att

om arean är särskilt betydelsefull för köparen bör köparen mäta eller låta mäta objektet före köpet.

I Stockholms innerstad går priset per kvadratmeter ofta upp över 60 000 kronor. Om sextiotusen hit eller dit är av särskilt betydelse för köparen är beroende av plånbokens storlek. Själv anser jag nog det.

Share