Prisökningen beror på spekulation

Boverket släppte nyligen en rapport som visar på att bostadspriserna har höjts med 120 procent sedan 1996. Själv har jag tidigare kommit fram till liknande siffror.

Boverkets beräkningar visar att husprisökningen sedan 1996 inte enbart kan förklaras av ”fundamentala faktorer” som stigande inkomster, ökande boendetäthet och låga räntor. Ökningen beror också på bakåtblickande förväntningar.

Det betyder att vår känsla av att andra tjänat pengar på bostadsköp driver oss att betala mer än vad bostaden faktiskt är värd. På så sätt skapas en bubbla. Uppblåst, bräcklig och tom.

Det är viktigt att påpeka att boverket inte skriker bostadsbubbla i denna rapport, även om de varnat för det tidigare. Istället hoppas de på att inflationen skall äta upp prisfallet. Det är ändå spännande att se marknadens krafter. Det är vanliga Svenssons – inte spekulanter från Lehman Brothers - som trissar upp värden som inte finns. Allting i hopp om att göra en hacka, men dessa tider kan mycket väl vara förbi. Om man ger sig in nu kan man knappast räkna med att bli rik på sin bostadsaffär.

Share