Fler mäklare fuskar

Enligt Fastighetsmäklarinspektionen varnades 111 fastighetsmäklare 2012. Förra året varnades 89 stycken. Svenska Dagbladet nämner en särskild tillsyn i den nya mäklarlagen som en möjlig förklaring. Det är inte SvD som kommit på förklaringen själv, den kommer ursprungligen från ett uttalande av Eva Westberg, myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen. Själv ser jag andra förklaringar.

Ett flertalet varningar gäller att mäklare beskriver objekt som något de inte är. Ett soprum blir till enrummare, 40 kvadratmeters uteplats blev till ”egen tomt med näkrosdam” och en båtplats förekom i annonsen, men inte i kontraktet. Självfallet klagas det även på lockpriser. Detta är exempel på människor utan heder, möjligen en kår utan yrkesheder. Lagen, likväl som mäklarnas egna etiska regler beskriver en verklighet som inte finns. Dvs. att mäklarna skall vara ombud mellan köpare och säljare. Så länge mäklarens arvode är proportionerligt med slutpriset kommer detta inte att hända. Istället kommer mäklare att skarva, ljuga och fiffla för att trycka upp priserna.

Share